Velkommen til førskoledag

Første skoledag. Elev hilser på rektor

Program for dagen 
09.00   Velkommen og opprop ved flaggstangen i skolegården.
09.15   Førskolebarna går inn i klasserommet.
Samtidig som elevene er i klasserommet, samles foresatte til foreldremøte i skolens gymsal (GYM A).

Agenda for møtet:

  • underholdning
  • en vanlig skoledag på Majorstuen skole
  • lese og skriveopplæringen
  • arbeid med det sosiale klassemiljøet

10.30 Foreldremøtet avsluttes.
11.30 Førskoledagen er slutt. Foreldrene henter barna sine i skolegården.

Husk mat og drikke. Barna trenger ikke å ha med skrivesaker.

Alle elever som tilhører skolens inntaksgrense skal ha fått invitasjon i posten, men dersom du ikke har fått det tar du kontakt med skolen snarest.

Påmelding innen 1. juni på epost til UlrikkeSofie.Windelstad@ude.oslo.kommune.no

Vi gleder oss til å møte dere!