Foreldremøte for 8. trinn

Gjeng med ungdom sitter i solen.

Foreldremøtet starter opp med en samling med hele trinnet i Gymsal A.

Aleksander Schmidt, ruskonsulent fra Ungdomstjenesten, skal snakke om unge og rus.

Etter dette blir det klassevise samlinger. Der skal temaet unge og rus diskuteres videre. Tema som faglig og sosialt læringsmiljø står også på programmet.

Vi ønsker alle foresatte velkomne til foreldremøte. 

 

Dato: Onsdag 4. mars

Klokkeslett: 17.00

Oppmøte: Inngang A, Gymsal A