Velkommen til FAU-møte

FAU_papirutklipp

Skolens FAU-representanter ønskes velkommen til FAU-møte på Majorstuen skole, mandag 26. november kl. 18.00–20.00 i kantinene på Majorstuen skole, u-etasjen.

Se agenda for møtet her. (pdf)