Elevundersøkelsen

Illustrasjon

Elevundersøkelsen 
I løpet av uke 44–47 gjennomføres den årlige elevundersøkelsen for elevene på 5.–10. trinn. Der får elevene si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten (skoleporten.udir.no).

På udir.no finner du mer informasjon om elevundersøkelsen og personvern. (pdf)

Samme informasjon kan leses på følgende språk:

 

Trivselsundersøkelsen
For elevene på 1.–4. trinn, samt for de eldste barna i barnehager, gjennomføres det en trivselsundersøkelse. Formålet med undersøkelsen er at også de yngste elevene skal få mulighet til å gi uttrykk for sin egen opplevelse av ulike forhold ved skolemiljøet. Undersøkelsen skal gi skolen verdifull kunnskap i arbeidet for et godt og trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Undersøkelsen inneholder 18-20 spørsmål. Spørsmålene omhandler temaene trivsel, støtte fra voksne på skolen, vennskap og lek, medvirkning, samt lekser. Det er også to spørsmål om Aktivitetsskolen (AK)S for elever som går på AKS.

Undersøkelsen skal gjennomføres i perioden 19. oktober–15. desember 2021. Mer informasjon om dette  blir sendt hjem til foresatte med skolemelding. 

Oslo kommunes nettside kan dere lese mer om trivselsundersøkelsen.