Forslag til nye takster i Aktivitetsskolen

Gutt og jente, med skoleelementer

De foreslått takstene fra 1. januar 2019, inkludert kost, er følgende:

Inntekter                               Inntil kr 217 998         Inntil kr 387 552          Over kr 387 552

Helplass                                                         657                              1 208                              3 079
Deltidsplass                                                  422                                 776                              2 081
Gratis kjernetid helplass                          235                                 431                                 998

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 1. mai 2019. Det kreves ikke oppholdsbetaling for barn med særskilte behov fra 5.-13. trinn.

I vedtekter for kommunal skolefritidsordning i Oslo kommune, § 12 Varsel om økt oppholdsbetaling, står følgende: Økte satser for oppholdsbetaling iverksettes først etter minst seks ukers skriftlig varsel.

Budsjett for 2019 vedtas av Bystyret 12. desember 2018.