Klart for innsøkning til videregående skole

Oversiktsiktsbilde over elever som jobber med PC

Alle avgangselever kan nå gå inn på Vigo for å søke om plass på videregående skole. 


Vigo ble åpnet for innsøkning onsdag 4. januar.  Innlogging skjer med MinID (eller annen godkjent elektronisk ID). Her kan du finne en brukerveiledning

Innlogging med MinID forutsetter gyldig fødsels- og personnummer. Utdanningsadministrasjonen har preutfylt en god del elever som har fiktivt fødsels- og personnummer.

Disse vil få brukerID og passord fra Utdanningsadministrasjonen og skal søke på Vigo på en egen nettadresse. Orienteringsbrev vil bli sendt de berørte søkerne i uke 1.

Forhåndssvar kan også i år registreres med én gang søknaden er registrert. Både ordinære søkere, søkere til inntak med fortrinnsrett (særskilt inntak) og minoritetsspråklige søkere til individuell behandling kan registrere forhåndssvar på Vigo

Søkere uten gyldig fødsels- og personnummer, som ikke er blitt preutfylt, må søke på papirskjema. Skjemaet bestilles hos inntakskontoret.
Tilbudsbrosjyren leveres på skolene i uke 1-2.
Skoletilbudet ble publisert på oslo.vilbli.no rett før jul

Mer informasjon om innsøkningen kan du finne på Oslo kommune sine nettsider.