Gratis deltakelse i aktivitetsskolen for 1. trinn skoleåret 2018/2019

Gruppe barn sitter på gjerde foran hus.

Hva er gratis deltakelse etter skoletid?

  • Eleven kan være på AKS hver dag etter skoletid. Inntil 12 timer per uke fordeles jevnt daglig.
  • Eleven kan være på AKS to dager per uke i skolens ferier (høst- og vinterferien, jule- og påskeferien og sommerferien utenom juli, når AKS er stengt).
  • På planleggingsdager/inneklemte fridager i skoleåret kan eleven være på AKS ½ dag.

Ønsker dere at eleven skal være på AKS mer enn dette, kan dere kjøpe heltidsplass til redusert pris.

Heltidsplass til redusert pris
Prisen for en heltidsplass er avhengig av foresattes inntekt og vil koste fra 229 til 972 kroner per måned. Med heltidsplass kan eleven være på AKS både før og etter skoletid og alle dager i skolens ferier (utenom juli).

Økt deltakelse og styrket språkkompetanse
AKS er en alternativ læringsarena som skal styrke elevenes faglige og sosiale utvikling gjennom lek og læring. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid med skolen.

Målet med gratis deltakelse i AKS etter skoletid er å:

  • styrke elevenes språkferdigheter
  • øke deltakelsen i AKS
  • heve kvaliteten i AKS og sikre et likeverdig tilbud

Slik søker du om plass i AKS
For påmelding av barn i AKS skal foresatte benytte seg av portalen på Oslo kommunes hjemmeside www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-pa-aktivitetsskolen.

For mere informasjon om hvilke skoler som tilbyr gratis deltakelse etter skoletid i AKS for 1.-4.trinn se www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/gratis-deltakelse-etter-skoletid.

Ta kontakt med skolen hvis det er noe du lurer på.