Innovativ uke for 8. trinn

Innovasjonscamp 2017

I denne innovasjonscampen skal elevene komme opp med en en aktivitet eller en ordning som bidrar til trivsel og inkludering i skoletiden.

Innovasjonscamp handler om å samarbeide. Elevene blir derfor inndelt i grupper, og jobber sammen om ideene sine i tre dager før de presenterer ideene for klassen sin. 

Klassen velger de to beste bidragene, som går videre til vurdering hos juryen. Premien er at de tre beste forslagene blir satt i live på skolen, i løpet av skoleåret. 

Elevene har lagt mye arbeid i både ideer og presentasjoner, og kommet opp med mange gode tiltak for å bedre skolemiljøet.