Søknadsskjema for skoleskyss

Elever i 1. trinn som bor mer enn 2 kilometer fra skolen kan søke om å få dekket skoleårskort fra Ruter.  Fra og med 2. trinn -10. trinn er minimumsavstanden 4 kilometer. 

Søknadsskjema finner du her.

Fyll ut skjema og send det til postmottak@ude.oslo.kommune.no Husk å merke emnefeltet i eposten med Majorstuen skole.

Du kan også sende det til vår postadresse:  Oslo kommune Utdanningsetaten, Majorstuen skole, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo.

Regler for skoleskyss
Skoleskyss gis for de 190 skoledagene i året, og ikke dager hvor kun Aktivitetsskolen er åpen. 

  • Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til skoleskyss uavhengig av gangavstanden til skolen. Vi ser på tilstanden til skoleveien, trafikkforhold, klima/årstid og forhold knyttet til den enkelte elev. Er fremkommeligheten for eksempel ekstra vanskelig om vinteren kan man få innvilget skoleskyss som kun gjelder om vinteren.
  • Elever i 1. klasse som har mer enn 2 kilometer til skolen.
  • Elever i 2. -10. klasse som har mer enn 4 kilometer til skolen.

Lengden på skoleveien måles i gangavstand fra dør til dør.

Her kan du lese mer om rett til skoleskyss for elever i grunnskolen.