Søknad om skoleplass / Oppsigelse av skoleplass

Søknad om skoleplass

Innskrivingsskjema for 1. klassinger (pdf)

 

Søknadsskjema for skoleplass ved Majorstuen skole 2.-10. trinn (pdf)

 

Søknadsskjema for skoleplass ved Musikk på Majorstuen skole og mer informasjon om tilbudet finner du her.

 

Oppsigelse av skoleplass

Dersom en elev på Majorstuen skole skal søke om skolebytte innenfor Oslo kommune eller ved andre skoler, må det først søkes den nye skolen om plass. Kopi av søknaden sendes til oss, Majorstuen skole, Bogstadveien 74, 0366 Oslo eller majorstuen@ude.oslo.kommune.no.

 

Når dere mottar vedtak om skoleplass fra den nye skolen, sier dere opp skoleplassen hos oss. Vi skriver ut eleven og oversender elevopplysninger til den nye skolen.
 

Skjema for oppsigelse av skoleplass finner dere her (pdf)

 

Har eleven plass på Aktivitetsskolen, må plassen sies opp via Oslo kommunes nettside.