Språkfag

Språklig fordypning – skoleåret 2017-2018

Majorstuen skole tilbyr tysk, fransk, spansk, norsk fordypning (8. og 9. trinn) og engelsk fordypning (10. trinn).

For eventuelle spørsmål angående språkfag, ta kontakt med utdanning- og yrkesrådgiver Sophie Vandeputte, Sophie.Vandeputte@ude.oslo.kommune.no  

Vi gjør oppmerksom på at valget gjøres for 3 år.
Når en elev har valgt enten fremmedspråk eller norsk fordypning (/engelsk fordypning), skal eleven normalt ha faget på hele ungdomstrinnet. I løpet av første semester på 8. trinn har elevene, i samråd med skolen, mulighet for å gjøre omvalg. Se Forskrift til opplæringsloven § 1-8 første ledd.

Fremmedspråk og fordypning i norsk og engelsk skal være likestilte fag, og derfor like krevende for elevene. Elevene vil få standpunktkarakterer i faget og vil kunne trekkes ut til muntlig eksamen når de avslutter ungdomsskolen. Karakteren i faget teller ved inntak til videregående skole.