Hovedseksjon

Daglige aktiviteter

Barna kan selv melde seg på aktivitetene gjennom å gå til kryssestasjonen. Mellom klokken 14.30 og 16.30 hver dag vil disse aktivitetene gå gjennom hele året.

Maksrom/Grupperom 1. trinn:
Her har vi mange ulike konstruksjonsleker og rollespill-leker. Alt fra Kapla og Lego, til plastikkmatvarer som man kan leke butikk med. Her er det i hovedsak barna selv som finner på og styrer leken, men det er alltid en voksen tilstede som er behjelpelig med å igangsette lek.

Mat og helserommet/1A klasserom:
Her er det mulighet for barna å spille ulike brett- og kortspill, på egenhånd eller sammen med en voksen. I tillegg har vi utstyr som gir barna mulighet til å være kreative med blyanter, vannmaling og lignende. Nytt av året er at vi hver uke vil ha ulike tema i fokus som vil prege aktivitetene som vi setter i gang i dette rommet. Dette tilbudet erstatter hobbykurs, da vi ser at vi favner flere barn ved å ha et fast tilbud hver dag.

Store skolegård:
Aktivitetene her er for alle barna på Maks, fra 1. trinn til 4. trinn. Ute i store skolegård er det voksenstyrte aktiviteter for de som ønsker et alternativ til frilek. Hver dag er det en voksen som er ansvarlig for en ballspillsaktivitet og en annen voksen som hjelper barna å sette i gang leker som hauk og due, kortstokkstafett, språksisten. I tillegg er alle våre assistenter opplært i andre læringsstøttende aktiviteter, og skal kunne hjelpe barna med å komme i gang med lek.