4. klasseklubben

Elever plukker gulrøtter

Elevene gleder seg til dette, og alle aktivitetene vi gjør er foreslått av elevene selv. Dette er elevmedvirkning i praksis! Det spenner fra kinobesøk og trampolinepark, til matlaging og bingoaften på skolen. Programmet gjelder for et semester av gangen.

 

På 4. klasseklubb i år vil de voksne som er med være Helene, Rasmus og Yvonne.

 

Denne høstens program bærer preg av å være COvid-19 vennlig og innebærer ingen reising med kollektiv, og heller flere aktiviteter i nærmiljøet. Dette legger ingen dempere for elevenes engasjement, og vi opplever at dette er noe elevene gleder seg masse til hver uke.

 

 

Program 4. klasseklubben