Månedsplan

I inneværende periode brukes ikke månedsplanene. I denne perioden er det ukeplanene som er gjeldende. Ukeplanene finner du her.

Månedsplaner finner dere til høyre på denne siden. Basene vil hver måned lage disse basert skolens periodeplan, slik at vi støtter opp under den undervisningen barna får i klasserommet. Dette vil være aktiviteter som foregår enten i overgangene, ute i skolegården eller på aktivitetsrommene barna kan melde seg på.

Assistentene våre passer på at barna blir informert om dagens aktivitet gjennom å prate om det i overgangene når de krysser barna inn. Aktivitetene vil foregå innenfor MAKS sitt normale tilbud, og barna går innom kryssestasjonen for å melde seg på det de har lyst til å være med på.