Ukeplan

AKS-figur-fotball-gul

På MAKS har vi voksenstyrte aktiviteter med barna hver eneste dag. Disse aktivitetene bygger på AKS sin rammeplan og skolens kompetansemål.

Vi samarbeider tett med skolen for å sørge for at vi i MAKS kan leke inn læring på ettermiddagen. Vi ønsker at man skal se en rød tråd gjennom hele dagen barna er her på Majorstuen skole og AKS.

Vi kommer til å legge ut ukeplaner på denne nettsiden hver uke. Her kan dere finne deres trinn og se hvilke aktiviteter ditt barn gjør sammen med sin kohort. Det vil komme nye ukeplaner hver mandag. Hver faste kohort vil ha et eget rom, utstyrt med egne kasser med leker, forbruksmateriell og morsomme aktiviteter.

 

Her er et informasjonsbrev om de oppdaterte rutinene rundt smittevern ved Majorstuen skole og AKS.