Ukeplan

AKS-figur-fotball-gul

Vi viderefører kohortene fra skolen over i MAKS, og har faste assistenter i hver kohort. Vi vil sørge for at alle barna får vært ute og lekt, samt sette i gang aktiviteter sammen med barna inne i de faste klasserommene de har i denne perioden.

En og en kohort skal leke sammen ute, og for å få til dette, har vi delt begge skolegårdene inn i to. Det rulleres i løpet av uken på hvilke deler av skolegårdene de ulike kohortene skal være i, slik at alle får lekt på de forskjellige delene av skolegården i løpet av uka.

Vi kommer til å legge ut ukeplaner på våre nettsider hver uke. Her kan dere finne deres kohort og se hvilke aktiviteter ditt barn gjør sammen med sin kohort. Det vil komme nye ukeplaner hver mandag. Hver faste kohort vil ha et eget rom, utstyrt med egne kasser med leker, forbruksmateriell og morsomme aktiviteter.

Mer praktisk informasjon om oppstarten finner du her.