Hverdagen på Maks

Før skoletid
07.30 – Maks åpner opp for de elevene som trenger å være her før skolen starter. Rolige aktiviteter inne i klasserommene i 1. etasje ved A-oppgangen.

08.05 – Vi begynner å rydde, og så går vi ut i store skolegård frem til skolen starter.

08.30 – Maks stenger og skolen starter.

Etter skoletid
13.30 – En av de voksne fra Maks kommer inn i og tar over klassen. Barna spiser sin matpakke nummer 2, og den voksne har en aktivitet ved tavla som barna liker.

13.45 – Barna som er påmeldt leksehjelp går til klasserommene. Dette gjelder kun mandag, tirsdag og onsdag. De andre barna kan gå ut i lille skolegård for å leke.

14.30 – Alle barna har vært ute i lille skolegård. Nå kan de gå over i store skolegård, eller melde seg på aktiviteter innendørs. I løpet av ettermiddagen vil de barna som er påmeldt kurs som er den aktuelle dagen, bli kalt inn til dette av de voksne.

16.00 – Alle aktiviteter inne på skolen er ferdig, og alle barna som er igjen på Maks skal være ute i store skolegård frem til de blir hentet.

16.30 – Maks stenger for dagen, og alle barn må være hentet.